Ohjeet SATLSTO:n radankäyttäjille

Toimiminen Satakunnan Lennoston ampumaradoilla

  • Kaikkien Satakunnan Lennoston ampumaratoja Tampereen Seudun Ampumaratayhdistyksen (TASERA ry) vuoroilla käyttävien ja radoilla vierailevien henkilöiden on noudatettava oheisia ohjeita.

  • SATLSTO yleisohjeessa on kuvattu radan yleisiä käytäntöjä ja eri henkilöiden rooleja aina radankäyttäjistä valvojiin. Ko. ohje kannattaakin lukea ajatuksella läpi ennen radoille menoa.

  • Myös koronavirus aiheuttaa erityisehtoja radan käytölle. Näistä tarkemmin COVID-19 -ohjeessa.


  • PS: Radoille vaaditaan nykyisin ampuja- tai valvojakortti (selitetty terkemmin SATLSTO yleisohjeessa). Jos sinulla ei ko. korttia ole, voit pyytää sellaista oman jäsenyhteisösi kautta. Jäsenyhteisö tilaa sitten kortit keskitetysti TASERA:lta.


  • PPS: Vierailijat - kortilla vai ilman? Yhden ampuja- tai valvojakortillisen mukana voi vierailla maksimissaan 4 henkilöä kerrallaan. Näiltä vierailta ei edellytetä vierailijakorttia. Erillisten vierailijakorttien tarkoitus on toimia väliaikaisena ampuja -korttina sellaisilla henkilöillä, joille oma kortti on jo tilattu / ollaan tilaamassa, mutta joka ei omaa nimellistä korttia vielä ole saanut. Toisin sanoen, vierailijakortti rinnastetaan ampujakorttiin ja kortin turvin hän voi käydä radalla itsekseen (olettaen toki, että ratavalvoja on paikalla).


TASERA - Yleisohje SATLSTOn ampumaradoilla toimimiseen v1.7.pdf

SATLSTO yleisohje

TASERA:n laatima yleisohje SATLSTO:n ampumaradoilla toimimiseen.
TASERA - COVID-19 poikkeustoimet SATLSTO radoilla v1.0.pdf

COVID-19 -ohje

TASERA:n laatimat poikkeustilanneohjeet SATLSTO:n radoilla toimimiseen koronaviruksen (COVID-19) vuoksi.


SATLSTO - Ampumaradan johtosääntö.pdf

SATLSTO Johtosääntö

Satakunnan Lennoston Pirkkalan tukikohdan ampumaratojen johtosääntö 2020
SATLSTO - Ampumaradan johtosäännön liite 1 - Rakenne ja varolaitteet.pdf

SATLSTO JSÄ - Liite 1

Satakunnan Lennoston Pirkkalan tukikohdan ampumaratojen johtosäännön liite 1 - Rakenne ja varolaitteet
SATLSTO - Ampumaradan johtosäännön liite 2 - Ratakohtaiset erikosmääräykset.pdf

SATLSTO JSÄ -Liite 2

Satakunnan Lennoston Pirkkalan tukikohdan ampumaratojen johtosäännön liite 2 - Ratakohtaiset erikoismääräykset


Satakunnan Lennoston ampumarata-alueen kartta