Ohjeet TASERA:n jäsenyhteisöille

Yhteistyö TASERA:n ja TASERA:n jäsenyhteisöjen välillä

Jäsenyhteyshenkilöt - korvaamaton linkki tiedonkulussa

Koska TASERA on ns. toisen asteen yhdistys, jolla ei suoraan ole henkilöjäseniä, hoituu tiedottaminen ja muu TASERA:n (hallituksen), TASERA:n jäsenyhteisöjen ja TASERA:n jäsenyhteisöjen henkilöjäsenien välillä pääsääntöisesti jäsenyhteisöjen ns. jäsenyhteyshenkilöiden kautta.

Kukin TASERA:n jäsenyhteisö on valinnut keskuudestaan yhden (tai useamman) jäsenyhteyshenkilön, jotka toimivat TASERA:n ja yhteisön henkilöjäsenien välisenä edustajana.

TASERA:lla ei esimerkiksi ole sen jäsenyhteisöjen henkilöjäsenien yhteystietoja, joten TASERA ei suoraan voi heille lähettää viestejä ja tiedotteitä. Tämän vuoksi TASERA tiedottaa yhteisöjensä jäsenyhteyshenkilöitä ja he puolestaan välittävät tiedon eteenpäin jäsenyhteisössä sovitun toimintatavan mukaisesati.

Mikäli yhteisönne jäsenyhteyshenkilö vaihtuu tai haluatte nimetä useamman henkilön, ilmoittakaa siitä TASERA:n sihteerille. Ilmoittaminen onnistuu vapaamuotoisesti "ota yhteyttä" -sivun lomakkeen kautta.

SATLSTO:n radankäyttökortit / kulkuluvat

TASERA tilaa lennoston ampumaratojen kulkuluvat (eli ampuja- tai valvojakortit) SATLSTO:lta pääsääntöisesti neljä kertaa vuodessa tehtavinä massatilauksina. Jäsenyhteisöt tilaavat kortit alla olevalla lomakkeella TASERA:lta ja TASERA välittää tilausket SATLSTO:lle alla mainitun aikataulun mukaisesti:


  • Vuoden 1. tilaus TASERA:lta SATLSTO:lle helmikuun 1. viikolla (tilaukset jäsenyhteisöiltä TASERA:lle 31.1. mennessä)

  • Vuoden 2. tilaus TASERA:lta SATLSTO:lle toukokuun 1. viikolla (tilaukset jäsenyhteisöiltä TASERA:lle 30.4. mennessä)

  • Vuoden 3. tilaus TASERA:lta SATLSTO:lle elokuun 1. viikolla (tilaukset jäsenyhteisöiltä TASERA:lle 31.7. mennessä)

  • Vuoden 4. tilaus TASERA:lta SATLSTO:lle marraskuun 1. viikolla (tilaukset jäsenyhteisöiltä TASERA:lle 31.10. mennessä)


Tällä pyritään tasaisiin tilausväleihin siten, että vuoden ensimmäisen tilauksen kortit saataisiin yhteisöille ennen ulkoratakauden alkua (maalis-huhtikuun aikana) ja toisella tilauksella ehdittäisiin saamaan kortit vielä ennen kesää. 3. tilauserän kortit saataisiin syksyksi ja vuoden viimeisen tilauksen kortit saataisiin ennen vuoden vaihdetta, jolloin muutenkin olisi korttien määrän tarkistamisen aika.

Korttitilauslomakkeen voi ladata alla olevasta linkistä. Täytä lomake ohjeiden mukaan ja lähetä sihteerille sähköpostitse.

Päätösvalta TASERA:n kokouksissa

Ote yhdistyksen sääntöjen 7§


Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Jokainen jäsen valitsee 1 – 5 edustajaa kokoukseen. Jäsenen edustajien määrä määräytyy puolustusvoimien jäsenelle myöntämien käyttäjäkorttien ja muiden ampumaratojen käyttäjäkorttien yhteenlasketun määrän perusteella jokaiselle vuodelle vuosittain, laskettuna edellisen vuoden viimeisen päivän määrän mukaan. Kuitenkin siten, että jäsenen yksittäisen henkilöjäsenen useamman ampumaradan käyttäjäkorttien määrä lasketaan yhdeksi.
Jäsenen edustajien määrä määräytyy alla olevan taulukon mukaisesti:Käyttäjäkorttien määrä:1 – 9, yksi (1) edustaja10 – 29, kaksi (2) edustajaa30 – 99, kolme (3) edustajaa100 – 299, neljä (4) edustajaa300 tai enemmän, viisi (5) edustajaa
Mikäli jäsen on rekisteröity yhdistys, tulee edustajan olla yhdistyksen jäsen.Mikäli jäsen on kaupparekisteriin merkitty yhtiö, tulee edustajan olla työsuhteessa yhtiöön tai sen nimen kirjoittamiseen oikeutettu henkilö.Mikäli jäsen on julkisoikeudellinen organisaatio, tulee edustajan olla siihen virka- tai työsuhteessa.Mikäli jäsen on säätiö, tulee edustajan olla oikeutettu tekemään oikeustoimia säätiön puolesta.Mikäli jäsen on osuuskunta, tulee edustajan olla osuuskunnan jäsen.Puolustusvoimilla on veto-oikeus omistamiaan ja hallinnoimiaan ampumaratoja koskevien TASERA ry:n yhdistyksen kokousten päätösten osalta.

Eli TASERA:n ylintä päätäntävaltaa käyttävät sen jäsenyhteisöt nimeämiensä kokousedustajien välityksellä. Jokaisella TASERA:n jäsenyhteisöllä on oikeus lähettää kaikkiin yhdistyksen kokouksiin yhdestä viiteen edustajaa, joista kullakin on kokouksessa yksi ääni. Jäsenyhteisän kokousedustajien määrä taas määräytyy sen mukaan, että montako käyttäjäkorttia (SATLSTO:n ampujakortit + valvojakortit + mahdollisten muiden TASERA:n hallinnoimien ampumaratojen käyttäjäkortit) jäsenyhteisöllä on. Samalla periaateellä määräytyy myös jäsenyhteisön TASERA:lle maksaman vuotuisen jäsenmaksun suuruus.