Ohjeet SATLSTO:n radankäyttäjille

Toimiminen Satakunnan Lennoston ampumaradoilla

  • Kaikkien Satakunnan Lennoston ampumaratoja Tampereen Seudun Ampumaratayhdistyksen (TASERA ry) vuoroilla käyttävien ja radoilla vierailevien henkilöiden on noudatettava oheisia ohjeita.

  • SATLSTO yleisohjeessa on kuvattu radan yleisiä käytäntöjä ja eri henkilöiden rooleja aina radankäyttäjistä valvojiin. Ko. ohje kannattaakin lukea ajatuksella läpi ennen radoille menoa.

  • Puolustusvoimien alueilla ei saa liikkua ns. vieraan valtion sotilaspukuun pukeutuneena (pl. virallisella valtiovierailulla olevat sotilaat). Tämä kielto koskee esimerkiksi armeijatavarakaupoista ostettuja ylijäämämaastopukuja, joissa on vielä ko. puvun viralliset tunnukset (lippu, arvomerkit jne). Sen sijaan maastopukuja, joista muiden maiden liput, arvomerkit ym. viralliset tunnukset on poistettu, saa ampumarata-alueella käyttää.

  • Myös koronavirus aiheuttaa erityisehtoja radan käytölle. Näistä tarkemmin COVID-19 -ohjeessa.


  • PS: Radoille vaaditaan nykyisin ampuja- tai valvojakortti (selitetty terkemmin SATLSTO yleisohjeessa). Jos sinulla ei ko. korttia ole, voit pyytää sellaista oman jäsenyhteisösi edustajalta. Jäsenyhteisö tilaa sitten kortit keskitetysti TASERA:lta.


  • PPS: Vierailijat - kortilla vai ilman? Yhden ampuja- tai valvojakortillisen mukana voi vierailla maksimissaan 4 henkilöä kerrallaan. Näiltä vierailta ei edellytetä vierailijakorttia. Erillisten vierailijakorttien tarkoitus on toimia väliaikaisena ampuja -korttina sellaisilla henkilöillä, joille oma kortti on jo tilattu / ollaan tilaamassa, mutta joka ei omaa nimellistä korttia vielä ole saanut. Toisin sanoen, vierailijakortti rinnastetaan ampujakorttiin ja kortin turvin hän voi käydä radalla itsekseen (olettaen toki, että ratavalvoja on paikalla).


Taulukehikoista

Ns. siviilivuoroilla tulee käyttää TASERA:n taulukehikoita ja tauluja. TASERA:n taulukehikot erottaa PV:n kehikoista kehikossa olevasta sinisestä merkistä (ei merkkiä = PV:n kehikko, sininen merkintä = TASERA:n kehikko).

Rata 1: TASERA:n kehikot tauluille katsottaessa katoksen oikean puoleisessa päädyssä olevissa varastoissa.

Radat 2 ja 3: TASERA:n kehikot näyttösuojan 2. syvennyksessä. HUOM! käytävällä ja 1. syvennyksessä vain PV:n kehikoita!

HUOM: Lisää kehikoita varastoituna radan 4 pressukatoksessa.

TASERA - Yleisohje SATLSTOn ampumaradoilla toimimiseen v2.0.pdf

SATLSTO yleisohje v2.0

TASERA:n laatima yleisohje SATLSTO:n ampumaradoilla toimimiseen.
Ampumarata-alueen valvontaraportti.pdf

Valvontaraportti

TASERA:n laatima Ampumarata-alueen valvontaraportti. Jokaiselta ratapäivältä täytetään ko. raportti. Raportin täyttää päävalvoja.
Valvontaraportin täyttöohje.pdf

Valvontaraportin täyttömalli

Esimerkki siitä miten Ampumarata-alueen valvontaraportti täytetään.
SATLSTO - Ampumaradan johtosääntö.pdf

SATLSTO Johtosääntö

Satakunnan Lennoston Pirkkalan tukikohdan ampumaratojen johtosääntö 2020
SATLSTO - Ampumaradan johtosäännön liite 1 - Rakenne ja varolaitteet.pdf

SATLSTO JSÄ - Liite 1

Satakunnan Lennoston Pirkkalan tukikohdan ampumaratojen johtosäännön liite 1 - Rakenne ja varolaitteet
SATLSTO - Ampumaradan johtosäännön liite 2 - Ratakohtaiset erikosmääräykset.pdf

SATLSTO JSÄ - Liite 2

Satakunnan Lennoston Pirkkalan tukikohdan ampumaratojen johtosäännön liite 2 - Ratakohtaiset erikoismääräykset


TASERA - Päävalvojakoulutus - päivitetty 4-2022.pdf

Valvojakoulutus 2022

Valvojakoulutuksten materiaali - päivitetty huhtikuussa 2022

Talvikauden ja pimeän ajan poikkeusohjeet

Koska iso osa radoista on valaisemattomia, eikä luonnonvaloa arki-iltaisin enää loppusyksyn ja talven aikana ole riittävästi, ei koko rata-aluetta kannata joka arki-ilta pitää auki. Talvikaudella (1.10. - 31.3.) päävalvojavuorot jaetaan kahdelle päivälle viikossa: keskiviikkoisin klo 17-20 ja lauantaisin 10-16. Tämä tarkoittaa sitä, että maanantai-, tiistai-, torstai- ja perjantai-iltoina harjoittelu on mahdollista VAIN JOS YHTEISÖ ITSE JÄRJESTÄÄ RADALLE PÄÄVALVOJAN! Rata-alueella ei saa ampua (pl. 50m rata), ellei päävalvoja ole ammunnan aikana päävalvojakopilla päivystämässä.

Talvikaudella tuo pimeys aiheuttaa myös sen, ettei suinkaan kaikilla radoilla voi pimeän aikaan ampua:


Rata 1:

Valaistu katos, vasemman- ja keskimmäisen loosin (20 + 20) ampumapaikkojen osalta myös taulut valaistu.

-> Voi ampua hämärässä ja pimeälläkin.

Rata 2:

Valaistu katos, kiinteä punainen varovalo ja taulut valaistu.

-> Voi ampua hämärässä ja pimeälläkin. Ammuntojen ajaksi kopin ulkopuolelle on sytytettävä punainen varovalo.

Rata 3:

Ei valaistusta.

-> Ampuminen pimeällä ei käytännössä ole mahdollista*.

Rata 4:

Ei valaistusta.

-> Ampuminen pimeällä ei käytännössä ole mahdollista*.

Rata 5:

Ampuminen pimeällä ampumaradan johtosäännön mukaisesti ehdottomasti KIELLETTY!

Rata 6:

Ampuminen pimeällä ampumaradan johtosäännön mukaisesti ehdottomasti KIELLETTY!

Rata 7:

Ei valaistusta (HUOM! Rata tullaan valaisemaan talvella 2021-2022)

-> Ampuminen pimeällä ei käytännössä ole mahdollista*.


* Radalla ampumista pimeän aikaan ei ole ampumaradan johtosäännössä tai TASERA:n säännöissä kielletty. Tällä hetkellä TASERA:lla ei kuitenkaan ole tarjota radankäyttäjille radalla pimeän aikaan tarpeellisia valonheittimiä, heijastinliivejä tai kannettavaa varovaloa. Mikäli radalla haluaa ampua pimeällä, tulee ampujien huolehtia siitä, että kaikilla ampujilla on päällään heijastava liivi tai muu pimeässä erottuva apuväline (heijastinliivi, valotikut, otsavalo tms) ja että radalla on punainen varovalo ammuntojen ajan.


Satakunnan Lennoston ampumarata-alueen kartta